Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Meer > Terragen landschappen

Van 2001 tot 2005, was ik een bedreven Terragen 'kunstenaar'. Hier een kleine greep. Het maken van deze virtuele landschappen ging lanzaam over in het fotograferen van echte landschappen... Alles gemaakt met versie 0.x. Hier meer.

Home > Other > Terragen landscapes

From 2001 to 2005, I was a very active Terragen artist. Making these virtual landscapes slowly shifted to photographing real landscapes. Here is a glimpse of the landscapes I made. All made with version 0.x. More here.