Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Meer > Posy's verbeterde cursors voor Windows 10 (en ouder)

Home > Other > Posy's improved cursors for Windows 10 (and older)

Yep, ik werk met Windows. Apple maakt geen professionele hardware meer. En de programma's die ik gebruik zijn niet voor Linux beschikbaar. Op een hoge resolutie scherm (Retina noemt Apple dat) ziet de toch al matige Windows cursor er zeer beroerd uit. Vandaar mijn eigen ontwerp. Bekijk het hele verhaal en de geschiedenis van de cursor in deze video:

Yep, I use Windows. Apple makes no pro hardware and the software is not available for Linux. The Windows cursor looks really bad with high-DPI scaling, so I made my own. Watch the whole story and the cursor history here:

Video: Mouse Cursor History (and why I made my own)


Hieronder kun je de verschillende cursor sets downloaden. Unzip dit en rechtsklik op "_install" en kies vervolgens "installeren". Nu kun je de cursor set selecteren in de muisopties. De cursors en installers zijn backwards compatible t/m Windows XP! Instructievideo (engelstalig):

OPMERKING: Ik ben niet verantwoordelijk als er iets met software of hardware gebeurd.


Below you can download several cursor sets. After downloading, unzip the file, rightclick "install" and choose "install". You can now select the cursor theme in the cursor preferences. The cursors and installers are backwards compatible all the way to Windwos XP!

NOTE: I am not responsible if anything happens to software or hardware.

Video: Installation instructions (Windows 10)


Downloads en previews. De previews zijn de 200% schaal afbeeldingen, en kunnen dus iets afwijken.


Downloads and previews. The previes are the 200% scale images, so they can differ slightly.

Download all cursor sets

Posy's Cursor (default)

 
In de previews hieronder toon ik alleen de verschillen met de bovenste 'default' set.

 
In the previews below I only show the differences with the above 'default' set.

Posy's Cursor Black

Posy's Cursor Mono

Posy's Cursor Mono Black

 
Een extra gelikte cursor zonder randen... "Op achtergrond uitgevoerd" is oranje, en een link blauw in plaats van een hand.

 
An extra smooth cursor, without outline. "Working in background" is orange, and a link is blue instead of a hand.

Posy's Cursor Strokeless

 
De onderste twee sets schalen correct als de schaal 175% is. (Het 175% cursor formaat wordt niet door Windows ondersteund, en deze sets corrigeren dat).

 
The below two sets scale properly when scaling is set to 175%. (The 175% cursor size is not supported in Windows, and these sets correct this.)
Note: Difference is only visible when Windows interface scaling is set to 175%!

Posy's Cursor for 175%Posy's Cursor Black for 175%


Hieronder nog wat bonus cursors.


Bonus cursors.

Posy's Cursor extras


Veel plezier :)


Enjoy!

A small donation would be much appreciated!