Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Meer > Watch out!

Een eenvoudig spelletje wat ik als kind verzon, heb ik later in 2003 daadwerkelijk gemaakt. Tijden veranderen, en het is onwaarschijnlijk dat u het spelletje nog op deze pagina kunt spelen omdat Flash door vele veiligheidslekken nu 'verbannen' is van het net. In 2003 was Flash 'hot' en ook Youtube begon denkzei flash.

Home > Other > Watch out!

A simple game I came up with as a kid, and later in 2003 I actually build it. Unfortunately Flash has now been banned from the net, so it's very unlikely you can play the game on this page.

Flash is uitgeschakeld door uw Browser / Flash has been disabled by your browser

Get Adobe Flash player