Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Welkom bij Studio Uitzicht!

Mijn beroep is geluid. Maar ik heb gekozen om op mijn website ook de andere hobbies te tonen. Dit was ook het oorspronkelijke doel van 'the mdbsite', die al sinds 2001 bestaat.

Maar geluid is toch het leukste van alles. Daarom koos ik in 2006 voor het beroep 'geluid' door naar de Filmacademie te stappen. Nadat mijn studie was afgerond bleek ik er ook nog mijn brood mee te kunnen verdienen. Een win-win situatie dus...

Het liefst doe ik voor een project zowel opname als post. Ik houd van afwisseling en kan me dus gelukkig prijzen dat ik ook voor beide disciplines gevraagd word. Ik heb mijn studio aan huis, en maak locatie opnames uitsluitend met eigen apparatuur.

Mijn interesse voor geluid was er al sinds de kinderjaren. Ik heb meer dan 100 casettebandjes volgekletst en probeerde toen al om geluidseffecten te maken. Later begon ik serieus met muziek, via de computer. Toch koos ik na een grafische opleiding voor 'Multimedia vormgeving'. Hier werkte je ook multidisciplineel met geluid en beeld; het was de tijd van de CD-roms. Toch beviel het werk daarna als webdesigner niet. Ik was steeds vaker met geluid bezig. En bij making-of's van films had ik voornamelijk interesse in het geluid. Toen viel het kwartje: Geluid is ook een beroep! Op de filmacademie was de ervaring die ik al had goed zichtbaar en hoorbaar...

Ik draag vaak een geluidsrecordertje bij me om onverwachte bijzondere geluiden en atmosferen vast te leggen. Soms ga ik er ook op uit met echte apparatuur om een geluid optimaal vast te leggen. Daarnaast neem ik op filmlocaties natuurlijk ook vaak losse geluiden op als ik de kans heb. Mijn eigen geluidsbieb bevat inmiddels meer dan 7.000 unieke opnames, en dan tel ik 'geluiden voor muziek' nog niet eens mee.

Uitzicht vanuit de studio, de bovenste etage van mijn huis...

Studio Uitzicht

Ik heb geen grote mixerunit in de studio, omdat het gevolg daarvan is dat je continu aan de zeikant van daarvan aan het werken bent, en dus steeds niet in het midden zit (de 'hot spot').

Na zeer lang overwegen eindelijk mijn Tannoy's vervangen voor Neumann monitoren. Voor referentie blijven de Tannoy's er voorlopig nog even op liggen... In combinatie met de sub gaat het frequentiebereik nu door tot 18Hz (lager dan wat een mens kan horen).
(Voor de oplettende kijker: door de puntbron kunnen de Tannoys zowel liggen als staan (de tweeter bovenop is voor frequenties boven 20kHz)).

Om een betere controle over het laag en de akoestiek te hebben met een zo plat mogelijke frequentie curve, heb ik mijn eigen DSP unit bedacht middels een micro PC met daarop automatisch opstartende software.

Geen geluidsstudio zonder muziekinstrumenten natuurlijk... Ook een doodstille airco is een must.

Audio Mixage

Audio spulletjes..

Geluidsopname

Houten diffusers van 30cm diep. Effectief, en het ziet er stiekem ook leuk uit...
Op de ramen zit ND-filter, zodat het licht van buiten niet te fel is, zonder verlies van het uitzicht.

Studio Diffuser

Home > Welcome to Studio 'View' !

My profession is sound. But I choose to also show other hobbies on my website. This was also the original goal of 'the mdbsite', which exists since 2001.

But sound is the most fun of everything. That's why I choose for the profession 'sound' by going to the Dutch film school in 2006. After the study was finished, it turned out I could actually make monay with it. So it's a win-win situation...

Preferably I do the complete audio process for a project. I like variety so I can praise myself lucky that I get asked for set and post. I have my studio at my house, and do location work exclusively with my own equipment.

Since my childhood I've always been interested in sound. I've blathered over 100 casettes and then already I tried to make sound effects. Later I started seriously with music, via the computer. Yet I choose for 'multimedia design' after finishing a graphical education. Here too you worked with sound and visuals, it was the time of CD-roms. But I did not like the work as a webdesigner. I was playing with sound more and more. And watching movie making-of's, I was mainly interested in the sound. Then I realised: Sound is also a profession! At the film school, the experience I already had was clearly visible.

I often have a portable audio recorder with me to record unexpected and interesting sounds and ambiences. Sometimes I also specifically go somehwere to record sound with real equipment. And of course when shooting on location I also record separate sounds when I get the chance. My personal sound library contains over 7.000 unique recordings, not even including the 'sounds for music'.

View from the studio, the top floor of my house.

Studio Uitzicht

No sound studio is complete without instruments, of course... Also a dead silent airo is a must.

I do not have a large mixing console in the studio. The result of such a unit is that you are constantly editing off-centre, away from the hotspot and compromising ergonomics.

Audio Mixage

Audio things..

Geluidsopname

Wooden diffusors with a depth of 30cm. Effective, and actually also looks nice...
On the windows is placed ND-filter to dim the daylight, while keeping the view.

Studio Diffuser