Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Geluid > Terrorisme onder de 16

Complete geluidstraject: Geluidsopname op locatie, geluidsnabewerking / sound design en mixage.

Home > Sound > Terrorisme onder de 16

Location audio, post production / sound design and the mix.