Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Geluid > Imagine leader 2013

Sound design. Voor meer informatie zie de site van Framelab.

Home > Sound > Imagine leader 2013

Sound design. For more information visite the website of Framelab.