Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Geluid > Fairbezig - vind de gouden banaan

Sound design voor 11 korte internetfilmpjes over de reis die een fairtrade banaan aflegt helemaal vanuit Colombia, voor fairbezig.nl

Bijna al het geluid was achteraf gemaakt (Foley, effecten en atmosferen).

Home > Sound >Fairbezig - vind de gouden banaan

Sound design for 11 short internet videos about the journey of a fairtrade banana, for fairbezig.nl

Almost all sound was created in post (Foley, effects and atmospheres).

geluidsstudio