Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Geluid > Copyrette

Bijzonder kunstzinnige korte film van Marc de Leeuw, waarin niet gepraat wordt en geluid en muziek de gestileerde beelden vertellen. Sound design, mix in 5.1 en geluidsopname.

Home > Sound > Copyrette

Very unique artistic short by Marc de Leeuw, where music and sound tell the stylized images. Sound design, mix in 5.1 and location audio.