Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Fotografie > Zon

Een zonsondergang is als een sneeuwvlok, nooit hetzelfde. Op enkele foto's is de beruchte 'groene flits' te zien. Tevens zijn er luchtspiegelingen. De heflt van de foto's zijn stills van 4k video.

Home > Photography > Sun

A sunset is like a snowflake, never the same. On some photo's the illuster 'green flash' can be seen. On others a mirage. Half the photo's are stills from 4k video.