Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Fotografie > Zand

Foto's van alleen zand. Soms met hulp van wat water of ijs...

Home > Photography > Sand

Photo's of just sand. Sometimes with help of water or ice.