Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Fotografie > Winter

Foto's van de winter op zijn best, heden en verleden.

Home > Photography > Winter

Photo's from winter on it's best, from the past and the current