Michiel de Boer, audio post productie, sound design en mixage. Ook geluidsopnames op locatie, ofwel setguid. Daarnaast is hier een variƫteit aan vrij werk te zien (de oorsprong van deze website, sinds 2001).

 

Home > Fotografie > Natuurverschijnselen > Lichtende nachtwolken

Dit zijn de hoogste wolken op aarde met een hoogte van rond de 85 kilometer. Ze zijn vaak maar enkele dagen per jaar in de vroege zomer te zien, als het nacht wordt. Met het blote oog zijn ze niet zo fel als de foto's doen vermoeden. Ze geven licht doordat de zon er op deze hoogte nog steeds op schijnt. Een enkele keer is er zelfs een rode rand waarneembaar, wat feitelijk de zonsondergang daar is. Ze ontstaan door extreme koude, waarbij minuscule ijskristallen vormen op de 'rook' die meteorieten achter laten.

Home > Photography > Natural phenomena > Noctilucent clouds

These are the highest clouds on earth, with a height of around 85 kilometers. In the northern hemisphere they appear around the early summer, and are only visible at nightfall. They are not as bright as these photos suggest. The light they emit is simply sunlight still shining on the clouds at this altitude. Sometimes, even a red rim is visible, which is in fact the sunset there. They form with extreme cold, when tiny ice particles stick to 'smoke' left behind by meteorites.